Hakkında

İLK İŞİM GİRİŞİM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Holding ortaklığında düzenlenen ödüllü bir girişimcilik yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik edilmesi hedefinden yola çıkarak 2014 yılından itibaren düzenlenmektedir.

Bu yarışma;

  • Girişimcilik ve inovasyona olan ilgiyi artırmak,
  • Vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak,
  • Girişimcilerin iş fikirlerini sunma becerilerini geliştirmek,
  • Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,
  • İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.