Başvuru ve Son Katılım Tarihi

  • Başvurular 09.09.2019 – 13.10.2019 tarihleri arasında www.ilkisimgirisim.com adresinden online olarak gerçekleştirilecektir.
  • Belirlenen gün ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.