Seçici Kurul ve Jürinin Oluşumu

  • Seçici Kurul, ülkemizin seçkin üniversitelerinden akademisyenler, sektörün önde gelen temsilcilerinden oluşacak ve projeleri belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirecektir.
  • Final jürisi, YTÜ ve Çalık Holding temsilcileri ile akademisyenler, başarılı girişimciler ve özel sektör temsilcileri olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşacaktır.