Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi

  • Başvuru formunda proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir.
  • Yapılan değerlendirme sonucu seçici kurul üyeleri tarafından verilecek puanlar hesaplanarak her iki kategoride finale kalan 7 proje, yedek 3 proje önerisi ile birlikte seçilerek web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
  • Her kategoriden finale kalan 7 proje etkinlik günü jüri karşısında 5’er dakikalık sunum gerçekleştirecektir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek hem de jüri üyelerinin sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Sunumların proje ile tutarlılığı, hazırlayan kişinin iş fikri ve projesine hâkimiyeti değerlendirilecektir. Jüri karşısında yapılacak sunumların ardından dereceye girenler belirlenecektir.
  • Asil proje sahiplerinin eğitime ve final gününe katılamaması durumunda, hak sırayla yedek proje sahiplerine devredilecek ve asil finalistler hak talep edemeyecektir.
  • Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir.