Yarışma Süreci

  • Başvuru formu online olarak doldurulur.
  • Yapılan başvurular “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilir.
  • Yarışma başvuruları tek bir havuzda toplanacak olup yeni girişimler ve yeni fikirler olarak 2 ayrı kategoride değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.
  • Finale kalan projeler YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nde İş Planı Hazırlama ve Sunum Teknikleri konularında 1 günlük eğitime tabii tutulacaklardır. Eğitime katılmayan projeler elenecektir.
  • Finale kalan projeler etkinlik gününde, jürinin ve izleyicilerin önünde sunumlarını gerçekleştirir.
  • Etkinlik gününde jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeni girişimler ve yeni fikirler olarak 2 kategoride seçilen 3’er proje açıklanır.